Zorg

 

Doelgroep
Mensen die structureel moeite hebben om hun leven goed te organiseren, veroorzaakt door een achterliggend probleem, zoals:

  • ADHD of ADD
  • Aan autisme verwante stoornis
  • hersenletsel of andersoortig letsel
  • een depressie of burn-out
  • Problematisch verzamelgedrag (hoarding)


Omdat er behoefte is aan langdurige en regelmatige begeleiding kan de gemeente hiervoor vaak een indicatie afgeven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente betaalt deze zorg en de klant betaalt maandelijks een kleine eigen bijdrage. De bekostiging vindt plaats via zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kan iemand zelf zijn begeleider kiezen en bij ZIN bepaalt de gemeente wie de zorgverlener wordt.

Ik kan je ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor begeleiding via de WMO als die er nog niet is.

 

Werkwijze

Wat heb je nodig om zo ‘gewoon’ mogelijk te leven of zo goed mogelijk mee te draaien in de maatschappij?

Ik leer je hoe je stap voor stap meer structuur en rust in je leven kan aanbrengen waardoor overzicht en ruimte ontstaan. Elk proces is anders en daardoor vraagt elke situatie om maatwerk.

Iemand met ADHD kan het gevoel hebben de hele dag achter de feiten aan te lopen en aan het einde van de dag moe en teleurgesteld zijn omdat het weer niet gelukt is. Ik kan dan samen met de jou onderzoeken en uitproberen hoe dit anders kan. Wat wil je doen, wat leidt je af, wat helpt om meer focus te houden? Dit zijn voorbeelden van zaken die besproken worden.

Er worden praktische, alledaagse oplossingen aangereikt en geoefend die aansluiten bij de situatie en de mogelijkheden. Zo ontstaat er meer rust en voldoening en wordt je zelfredzamer. Deze begeleiding bestaat dus uit praten en gezamenlijk praktisch aan de slag gaan.